สัญญาขายฝากคืออะไร พร้อมบอกข้อดีข้อเสีย

Loan DD
สัญญาขายฝากคืออะไร

ในยุคของเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนขาดรายได้หลัก จนส่งผลกระทบถึงรายได้ของภาครัฐด้วย สถาบันการเงินและธนาคารจึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินหรือการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันอย่างเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เงินประสบปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การทำสัญญาขายฝากจึงกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งธุรกรรม วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัญญาขายฝากว่าคืออะไรและมีข้อดีอย่างไร เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

สัญญาขายฝากคืออะไร?

สัญญาขายฝากคือรูปแบบหนึ่งของการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ในระหว่างนี้ผู้ขายฝากมีโอกาสนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อมีการไถ่ถอน

ทั้งนี้ ผู้รับซื้อฝากมักให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ยต่ำหรือให้วงเงินสูง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ขายฝาก ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากต้องเข้าใจเงื่อนไขและกรรมสิทธิ์การขายฝากอย่างดี หากในระหว่างอายุสัญญาผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากตกลงว่าจะไม่ใช้สิทธิไถ่ถอนที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำข้อตกลงซื้อขายที่ดินใหม่ กรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากหลังจากจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินเช่นเดียวกับการขายที่ดินทั่วไป

         หนังสือสัญญาขายฝาก

ข้อดีของสัญญาขายฝากคืออะไร?

การทำสัญญาขายฝากมีข้อดีหลายประการ ผู้ขายฝากจะได้รับเงินเร็วกว่าเมื่อนำหลักทรัพย์ไปยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากการอนุมัติจะรวดเร็วกว่าและบางกรณีอาจได้วงเงินที่ดีกว่าการจำนอง โดยผู้รับซื้อฝากไม่ตรวจสอบประวัติแบล็คลิสต์ เครดิตทางการเงิน หรือ Statement

หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากสามารถทำสัญญาขยายระยะเวลาไถ่ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยยังคงครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนด เว้นแต่จะมีข้อตกลงอื่นระหว่างคู่สัญญา สัญญาขายฝากที่ดินที่ทำ ณ สำนักงานที่ดินนั้นมีความน่าเชื่อถือและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้อง จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ข้อควรระวังในการทำสัญญาขายฝากคือ?

มีข้อพึงระวังหลายประการในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เช่น การทำสัญญาโดยปากเปล่า หรือการที่ผู้รับซื้อฝากโอนทรัพย์สินให้บุคคลอื่นทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงผู้รับซื้อฝากที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ทำให้ประเมินราคาสูงเกินจริงหรือกำหนดราคาขายฝากต่ำกว่าที่ควร

นอกจากนี้ อาจมีปัญหาในการไถ่ถอน เช่น ผู้รับซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ถอนแม้ว่าผู้ขายฝากจะจ่ายเงินครบถ้วนแล้วก็ตาม

ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการกระทำสัญญาขายฝากที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ช่องว่างในสัญญาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายทั้งทางเวลาและทรัพย์สิน ดังนั้นการมีข้อมูลที่ครบถ้วนและผู้ช่วยที่ถูกต้องจะช่วยให้ธุรกรรมการขายฝากนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกต้อง รวมถึงมีการประเมินราคาที่ถูกต้องจากผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจาก กลต. เพื่อให้การขายฝากเป็นไปได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้จริง

สรุป สัญญาขายฝาก คือ

 การทำธุรกรรมซื้อขายที่ดิน โดยที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ช่วงระยะเวลานี้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์