โอนที่ดินเพื่อซื้อขาย และเอกสารที่ต้องเตรียม

Loan DD
การโอนที่ดินเพื่อซื้อขาย

ขั้นตอนการโอนที่ดินเพื่อซื้อขายและเอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการโอนที่ดินเพื่อซื้อขาย

 • กรอกคำขอและแนบเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 • นำใบคำขอและเอกสารไปยื่นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบและรับบัตรคิว จากนั้นผู้โอนและผู้รับจะลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อถึงคิว
 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียม และออกใบคำนวณค่าใช้จ่าย
 • ชำระเงินตามใบคำนวณที่ฝ่ายการเงิน โดยจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลือง และต้องนำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ พร้อมถ่ายสำเนาใบเสร็จสีฟ้าให้ผู้ซื้อ 1 ชุด ส่วนตัวจริงเก็บไว้กับผู้ขาย
 • เจ้าหน้าที่พิมพ์โฉนดใหม่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นจะได้รับโฉนดและสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ

เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินเพื่อซื้อขาย

สำหรับนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ)
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนาลงชื่อรับรอง 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาลงชื่อรับรอง 1 ชุด
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสำเนาลงชื่อรับรอง 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 • หนังสือยินยอมให้ขายที่ดิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

หมายเหตุ

การโอนที่ดินใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคสและจำนวนผู้ใช้บริการที่กรมที่ดิน นอกจากนี้ยังมีบริการจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดเวลารอคอย

445752

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์