ค่าธรรมเนียมขายฝาก 3 ข้อควรรู้อย่างละเอียด

Loan DD
ค่าธรรมเนียมขายฝาก

ข้อควรรู้ ค่าธรรมเนียมขายฝาก

การขายฝากเป็นวิธีหนึ่งในการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อฝากชั่วคราว และผู้ขายฝากมีสิทธิ์ไถ่ถอนทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในการทำสัญญาขายฝากมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขายฝากที่ดิน

สำหรับการขายฝากที่ดิน จะมีค่าใช้จ่ายหลักๆ สองส่วน คือ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนที่กรมที่ดิน และค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้า

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่กรมที่ดิน

  • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขาย
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ในกรณีที่ถือครองที่ดินน้อยกว่า 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมินทุนทรัพย์และภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% ของวงเงินจดจำนอง

หากผู้ซื้อฝากได้ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากก่อน ผู้ขายฝากต้องชำระคืนให้แก่ผู้ซื้อฝากพร้อมกับค่าไถ่ถอน โดยในการจดทะเบียนไถ่ถอน ผู้ขายฝากต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

ค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้า

ค่าคอมหรือค่านายหน้าที่เรียกกันว่า ‘ค่าปากถุง’ โดยทั่วไปจะคิด 5% ของยอดการขายฝาก เช่น หากขายฝากที่ดินมูลค่า 1 ล้านบาท ค่าปากถุงจะเป็น 50,000 บาท โดยบางกรณีผู้รับขายฝากอาจหักเงินนี้ไว้เองขึ้นอยู่กับข้อตกลง

ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนที่ดิน บ้าน หรือคอนโดมิเนียม ณ กรมที่ดิน

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่อแปลงประมาณ 100-200 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขายฝากและการจำนอง

  • การจำนองและการขายฝากต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่กรมที่ดินเท่านั้น
  • ดอกเบี้ยของการจำนองและการขายฝากตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 15% ต่อปี
  • การขายฝากมีค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา 2% ของราคาประเมินที่ดิน ส่วนการจำนองมีค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา 1% ของวงเงินจดจำนอง โดยไม่เกิน 200,000 บาท
  • โดยปกติการขายฝากจะได้เงินกู้มากกว่าการจำนอง
  • การขายฝากจะมีค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้า 5% ของยอดขายฝาก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์