สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ เกิดจากสาเหตุอะไร

Loan DD
สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ

การทำธุรกรรมทางที่ดินไม่ว่าจะเป็นการจำนอง ขายฝาก หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน จำเป็นต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เป็นการตกลงระหว่างกันว่ามีความเข้าใจตรงกัน ทั้งเรื่องจำนวนเงิน ระยะเวลา และข้อตกลงต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บางกรณีที่ทำสัญญาขายฝากไปแล้วอาจเป็นโมฆะได้

โมฆะหมายถึง

โมฆะหมายถึง การทำนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลของนิติกรรมที่ได้ทำขึ้นนั้นเสียเปล่า ไม่มีผลผูกพันที่จะใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

สาเหตุของนิติกรรมโมฆะ

  • นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย
  • นิติกรรมนั้นทำผิดแบบที่กฎหมายกำหนดไว้
  • มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นโมฆะ
สาเหตุโมฆะ

สัญญาขายฝาก

สัญญาซื้อขายที่ทำให้ผู้ซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์สินตั้งแต่การทำสัญญาเกิดขึ้น โดยผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด เช่น เมื่อขายที่ดินโดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อจะขายคืนตามข้อตกลง ดังนั้น การขายฝากเป็นข้อตกลงให้ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

สาเหตุที่ทำให้สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ

  • ไม่ได้ทำการจดทะเบียนสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินทำให้สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ
  • การขยายระยะเวลาไถ่ทรัพย์สินหรือการต่อสัญญาขายฝากต้องมีหลักฐานลายมือชื่อจากทั้งผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก และต้องทำการขยายสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น การขยายระยะเวลาไถ่ทรัพย์สินจะต้องเป็นหนังสือเท่านั้น หากไม่ทำหนังสือการขยายสัญญาจะทำให้การขยายระยะเวลาเป็นโมฆะ
  • การคิดดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขายฝากมีสิทธิ์ที่จะไถ่ทรัพย์สินคืน และต้องดำเนินการคิดดอกเบี้ยให้ลดลงตามที่กฎหมายกำหนดคือ 15% ต่อปี

การทำนิติกรรมสัญญาควรเป็นไปตามความตรงไปตรงมา และควรมีความโปร่งใสทั้งสองฝ่าย ไม่มีการปกปิดทำให้การทำสัญญาประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมที่ดินใด ๆ ต้องไม่มีการโกหกหรือหลอกลวงเพื่อเอาเปรียบฝ่ายอีกฝ่าย การทำแบบนี้อาจทำให้การทำธุรกรรมนั้นโดนเอาเปรียบ และอาจทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะตามกฎหมาย

สรุป สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ เกิดจากสาเหตุอะไร

สัญญาขายฝากเป็นโมฆะเกิดจากการไม่ได้จดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน การขยายสัญญาไถ่ถอนโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดิน และการคิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์