สัญญาซื้อขายที่ดิน วิธีป้องกันและการถูกยกเลิก !!

โดยทั่วไปการซื้อขายที่ดินต้องใช้ทั้งสองสัญญา คือ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และ สัญญาซื้อขายที่ดิน ยกเว้นในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Read More