ขายฝากทรัพย์หลุด เลยกำหนดทำอย่างไร

Loan DD
ขายฝากทรัพย์หลุดทำอย่างไร

ขายฝากทรัพย์หลุดทําอย่างไร

ข้อกังวลของผู้ขายฝากอสังหาริมทรัพย์

ผู้ขายฝากอสังหาริมทรัพย์มักมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่ไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินได้ตามกำหนดเวลา และกังวลว่าจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินคืนหรือไม่ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

การคุ้มครองตามกฎหมาย

หลังจากวันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นมา กฎหมายได้คุ้มครองและช่วยลดปัญหาการโกงที่ดินจากการขายฝาก เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ลดปัญหากลโกงจากนายทุนที่มักจะฮุบที่ดินเกษตรกรชาวไร่ ชาวนาได้มากขึ้น

ข้อกำหนดในกฎหมายคุ้มครอง

กฎหมายนี้กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากหรือเจ้าหนี้ต้องส่งจดหมายทวงถามเตือนให้ผู้ขายฝากหรือลูกหนี้ทราบล่วงหน้าว่าจะถึงกำหนดไถ่เมื่อไร และต้องเตรียมเงินหรือสินไถ่มาคืนเท่าไร หากเจ้าหนี้ละเลยหรือไม่ยอมส่งจดหมายทวงถาม จะทำให้ระยะเวลาไถ่ขยายออกไปอีก 6 เดือน

ผลของการไม่ส่งจดหมายทวงถาม

หากผู้ขายฝากไม่ได้รับจดหมายทวงถามจากเจ้าหนี้ผู้รับซื้อฝาก ที่แจ้งให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่และวันที่ต้องไถ่คืน จะถือว่าเจ้าหนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และผู้ขายฝากจะมีสิทธิไถ่เพิ่มจากเดิมไปอีก 6 เดือน ทำให้ผู้ขายฝากมีเวลาพอที่จะเตรียมตัวและไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน

วิธีป้องกันการขายฝากทรัพย์หลุด

ทบทวนความสามารถในการชำระหนี้:

ผู้ขายฝากควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง และอย่าทำสัญญาขายฝากที่มีระยะเวลาสั้นเกินไป ระยะเวลาควรสอดคล้องกับความสามารถในการหาเงินมาไถ่ทรัพย์คืน โดยควรบอกเวลาเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน หากผู้ขายฝากยังไม่พร้อมที่จะไถ่ถอน ควรรีบแจ้งให้บริษัท Land for Loan ทราบ เพื่อประสานกับผู้ซื้อฝากเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาหรือหาแนวทางแก้ปัญหา อย่ารอจนใกล้จะครบกำหนดไถ่ถอน เพราะนอกจากจะแก้ไขไม่ทันเวลาแล้ว อาจจะต้องเสียทรัพย์ไปโดยปริยาย

การขยายระยะเวลา:

คู่สัญญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาไถ่ถอนได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาก่อนที่ระยะเวลาขายฝากจะครบกำหนด การขยายเวลาไถ่สามารถทำได้หลายครั้ง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี นับจากวันทำสัญญาขายฝาก และต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการขยายระยะเวลา

การป้องกันการโกงที่ดิน:

หากกังวลว่านายทุนผู้ซื้อฝากจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับชำระค่าไถ่ตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายฝากสามารถชำระค่าไถ่ทรัพย์สินได้ โดยการนำเงินค่าไถ่ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการชำระค่าไถ่ที่ดินที่ขายฝากแล้ว

กำหนดเวลาในการชำระค่าไถ่:

การชำระค่าไถ่ต้องทำก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาขายฝากเท่านั้น หากชำระเมื่อเลยกำหนดเวลาจะถือว่าไม่ถูกต้อง

ขายฝาก1
   

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
ขายฝากคืออะไร แลนด์ฟอร์โลน
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์