สัญญาซื้อขายที่ดิน วิธีป้องกันและการถูกยกเลิก !!

Loan DD
สัญญาซื้อขายที่ดิน

เมื่อวางแผนที่จะซื้อขายที่ดิน สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยคือการทำสัญญาซื้อขายที่ดินอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะสามารถช่วยป้องกันปัญหาในกรณีที่เจ้าของเปลี่ยนใจไม่ขายที่ดิน วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและวิธีป้องกันสถานการณ์นี้กัน

สัญญาซื้อขายที่ดินคืออะไร?

สัญญาซื้อขายที่ดิน คือ สัญญาที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านขั้นตอนของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแล้ว หรือที่เรียกว่า หนังสือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เมื่อถึงเวลาตามสัญญาที่กำหนด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องมาทำสัญญาซื้อขายที่ดินอีกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคืออะไร?

ในกระบวนการซื้อขายที่ดิน ปกติแล้วผู้ซื้อและผู้ขายต้องทำสัญญาสองฉบับคือ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และสัญญาซื้อขายที่ดิน ยกเว้นในกรณีที่ตกลงซื้อขายกันเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นผู้ขายส่วนใหญ่มักเริ่มต้นทำสัญญาดังนี้

  1. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
  2. สัญญาซื้อขายที่ดิน

เมื่อผู้สนใจจะซื้อบ้านหรือคอนโดที่สร้างเสร็จหรือยังไม่เสร็จก็ตาม ต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนเสมอ เพื่อแสดงเจตนาของผู้จะซื้อ โดยมักกำหนดระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อและธนาคารมีเวลาจัดการเรื่องการโอน

เมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

วิธีป้องกันเมื่อเจ้าของเปลี่ยนใจไม่ขายที่ดิน

อายัดที่ดิน

การอายัดที่ดิน คือ การขอให้ระงับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินไว้ชั่วคราว ทำให้ไม่สามารถทำการซื้อขาย โอน หรือเปลี่ยนเจ้าของได้ในระหว่างที่ดินนั้นถูกอายัด

ขั้นตอนการอายัดที่ดิน

  1. ยื่นคำขออายัดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน
  2. เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนหลักฐานที่ผู้ขออายัดนำมาแสดง
  3. การรับอายัดมีกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินสั่งรับอายัด

หลังจากทำการอายัดที่ดินแล้ว จะมีเวลา 30 วันเพื่อเจรจาในการซื้อขายกับเจ้าของที่ดิน

เงื่อนไขการอายัด

  1. ทรัพย์ที่จะขออายัดได้มีเฉพาะที่ดินเท่านั้น
  2. ประเด็นที่ขออายัดต้องไม่มีการยื่นฟ้องต่อศาล
  3. ผู้ขออายัดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัด
  4. เมื่ออายัดครบ 30 วัน จะขออายัดซ้ำในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้
  5. ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านว่า การอายัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนและยกเลิกการอายัดได้

ก่อนการซื้อขายที่ดิน ต้องรู้จักสัญญาซื้อขายที่ดินและลำดับขั้นตอนให้ดี หากขาดขั้นตอนใดไปอาจทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์