จำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล แตกต่างกันอย่างไร

Loan DD
ความแตกต่าง จำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล

ความแตกต่างระหว่าง จำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล

ปกติแล้วเมื่อพูดถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งแรก ผู้คนมักจะพึงพอใจกับธนาคารเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วยังมีทางเลือกในการได้รับเงินกู้อื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ในปัจจุบัน Loan DD จึงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการจำนองบ้านที่ธนาคารให้กับบุคคลทั่วไปและบริษัทดังนี้

การจำนองคือกระบวนการที่บุคคลหนึ่งๆ เรียกว่า “ผู้จำนอง” นำอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หรือที่ดินไปจดทะเบียนเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อใช้เป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญาจำนองที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้รับจำนองเพียงแค่จดทะเบียนเท่านั้น

การจำนองบ้านกับธนาคารและบริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดามีข้อแตกต่างที่สำคัญดังนี้:

การจำนองบ้านกับธนาคาร

ข้อดี: จำนองบ้าน ธนาคาร

 • ธนาคารมักจะอนุมัติวงเงินสูงถึง 80%-100% ของมูลค่าประเมิน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ มักไม่เกิน 5% ต่อปี
 • ระยะเวลากู้ยืมยาวนานถึง 10 ปีขึ้นไป

ข้อด้อย: จำนองบ้าน ธนาคาร

 • อาจใช้เวลานานในการพิจารณาการอนุมัติ
 • ต้องมีเอกสารมาก เช่น เอกสารการเงินและเอกสารการตรวจสอบเครดิต
 • มีข้อจำกัดต่ออายุของผู้กู้และการตรวจสอบเครดิต

การจำนองบ้านกับบริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดา

ข้อดี:

 • รวดเร็วในการอนุมัติ ในบางกรณีสามารถทราบวงเงินได้ใน 3 ชั่วโมง*
 • ไม่ต้องเช็คเอกสารการเงินหรือตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ข้อเสีย:

 • วงเงินที่อนุมัติได้มีข้อจำกัด มักไม่เกิน 20-40% ของมูลค่าประเมิน
 • ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร อยู่ที่ประมาณ 15% ต่อปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนองบ้าน

สำหรับที่ดินและห้องชุด:

 • โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • หลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน

สำหรับบุคคลธรรมดา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
 • ทะเบียนสมรส
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
 • ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (สำหรับอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม)

สรุป จำนองบ้าน ธนาคารกับบุคคล แตกต่างกันอย่างไร

การจำนองบ้านกับธนาคารมีการพิจารณาและเอกสารที่มากกว่าการจำนองกับบริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดา แต่สามารถให้วงเงินอนุมัติสูงและอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าได้ ในขณะที่การจำนองกับบริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดามีการพิจารณารวดเร็วและไม่ยุ่งยาก แต่มีวงเงินที่จำกัดและดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์