อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

Loan DD

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

ตลาดธนบุรี (สนามหลวง2), ตลาดเวิร์ดมาร์เก็ต,โรงพยาบาลพิพัฒน์