ห้องพักชุดอาศัย 1 ยูนิต

Loan DD

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

MRTเพลินจิต, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, เซ็นทรัล ชิดลม, MRTชิดลม