ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต

Loan DD

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลบางนา1, เซ็นทรัล บางนา, บิ๊กซี บางนา, โรงพยาบาลไทยนครินทร์