สัญญาจำนอง คืออะไร ?

Loan DD
สัญญาจำนอง คืออะไร

สัญญาจำนอง คืออะไร ?

สัญญาจำนอง คืออะไร มาทำความรู้จักกับสัญญา จำนอง ว่าเป็นสัญญแบบใดเพื่ออะไร สำหรับการทำนิติกรรมแบบใด ใครทำได้บ้าง

การจำนองเป็นการทำสัญญาโดยผู้จำนองนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้กับผู้รับจำนองเพื่อได้รับเงินกู้หรือชดใช้หนี้ ทรัพย์สินที่ใช้จำนองสามารถเป็นโฉนดที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ การทำสัญญาจำนองจะต้องทำการลงทะเบียนที่กรมที่ดินเท่านั้น

ผู้จำนองเป็นบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนมาจำนองไปยังผู้รับจำนอง ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่มีสิทธิทางกฎหมายรับทรัพย์เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ เนื่องจากทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงไม่เสื่อมค่าตามกาลเวลาและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นอกจากทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้จำนองได้แล้ว ยังมีทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการทำสัญญาจำนองได้อีก เช่น เรือกำปั่น เรือกลไฟ เรือแพที่อยู่อาศัย หรือสัตว์เป็นพาหนะ แต่จะต้องได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การทำสัญญาจำนองจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะนำมาจำนองหรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สินโดยตรงเท่านั้น หากไม่เป็นเช่นนั้น สัญญาจำนองจะไม่มีผลทันที

สัญญาจำนองไม่มีอายุความแต่จะมีการระบุระยะเวลาในการชำระหนี้ และหากมีการผิดนัดชำระ จะมีการคิดดอกเบี้ยเท่ากับการกู้เงิน และหากไม่มีการชำระหนี้เป็นเวลานาน 5 ปี ผู้จำนองจะสามารถทำการบังคับจำนองได้

การทำสัญญาจำนอง คืออะไร

การทำสัญญาจำนองคือกระบวนการที่ผู้จำนองนำทรัพย์สินของตนไปจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันกับผู้รับจำนอง โดยสัญญาจะระบุชัดเจนเรื่องการกู้เงินในวงเงินที่เสนอของผู้จำนองและทรัพย์สินที่จะถูกจำนอง สัญญาจำนองจะต้องไม่มีการโอนทรัพย์สินใด ๆ นอกจากการจดทะเบียนโฉนดที่ดินเท่านั้นซึ่งเป็นหลักประกันที่สามารถยืนยันได้ต่อเจ้าหน้าที่ณกรมที่ดิน

ในสัญญาจำนองจะต้องมีการระบุชัดเจนว่า “ผู้จำนอง” ทำการกู้เงินเป็นวงเงินจำนวนเท่าไร และทรัพย์สินที่จะถูกจำนองคืออะไร หากไม่มีการระบุชัดเจนเหล่านี้ สัญญาจำนองก็จะไม่สมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้จำนอง (ผู้ขอกู้เงิน) ทำผิดสัญญาและไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนองก็ไม่สามารถยึดทรัพย์สินได้ทันที เนื่องจากทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้อยู่ จะต้องมีกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมายให้ศาลบังคับให้ผู้กู้นำทรัพย์สินนี้ไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมือนกับการฟ้องลูกหนี้ของสถาบันการเงิน

อายุความสัญญาจำนอง

อายุความของสัญญาจำนองไม่มีกำหนดเวลาหรือจำกัดเวลาเป็นที่เฉพาะ เนื่องจากสัญญาจำนองมีผลผูกพันและหากเกิดประการใดที่ผู้กู้หรือผู้ให้กู้เกิดการกระทำผิดตามเงื่อนไขของสัญญา สัญญาจำนองจะยังคงมีผลในข้อบังคับไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการระบุระยะเวลาในการชำระหนี้ และหากมีการผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้จะมีสิทธิที่จะทำการฟ้องคดีเพื่อให้ผู้กู้ชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญา รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างไปด้วย

กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหรือผิดนัดชำระเงิน และต้องการให้ทรัพย์สินถูกขายทอดตลาด

ในกรณีที่ผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจำนอง ผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้จะต้องส่งหนังสือเตือนลูกหนี้ก่อน หากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้และไม่สนใจ จะสามารถเริ่มกระบวนการฟ้องคดีที่ศาลได้ นอกจากนี้ หากเจ้าหนี้ต้องการบังคับการขายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ประจำตามสัญญาจำนอง จะต้องมีการแจ้งลูกหนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหรือผิดนัดชำระเงิน และต้องการให้ทรัพย์สินที่ถูกค้ำประกันหลุดออกจากสิทธิของลูกหนี้

หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนอง ผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับจากการกู้เงิน (ประมาณ 15% ต่อปี) และหากลูกหนี้ขาดชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี เจ้าหนี้สามารถดำเนินการฟ้องคดีที่ศาลได้ นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหนี้ต้องการบังคับการขายทรัพย์สินที่ค้ำประกัน จะต้องมีการแจ้งลูกหนี้ล่วงหน้าเช่นกัน

สรุป สัญญาจำนอง คืออะไร

สัญญาจำนองเป็นข้อตกลงที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” นำทรัพย์สินไปลงทะเบียนเพื่อค้ำประกันกับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” โดยในสัญญาจำนองจะต้องระบุชัดเจนว่าผู้จำนองกู้เงินจำนวนเท่าใดและทรัพย์สินที่ค้ำประกันคืออะไร และต้องไม่มีการโอนทรัพย์สินนอกเหนือจากการนำโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนเพื่อค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์