สัญญาขายฝาก คืออะไร

Loan DD
สัญญาขายฝาก คืออะไร

สัญญาขายฝาก คืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ดำเนินการที่ไหน สัญญาจึงสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้อง

การขายฝาก

การขายฝาก คือการทำสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ผู้ขายฝากสามารถขอไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือเวลาที่กฎหมายระบุ โดยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรือที่ดิน จะมีระยะเวลาไถ่ถอนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์หรือเรือ จะมีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปีนับจากเวลาซื้อขาย ข้อตกลงเหล่านี้จะต้องทำขึ้นขณะทำสัญญาซื้อขาย หากทำข้อตกลงหลังจากสัญญาซื้อขายแล้ว ข้อตกลงนั้นจะถือเป็นคำมั่นว่าจะขายคืน ไม่ใช่สัญญาขายฝาก

ทรัพย์สินที่สามารถขายฝากได้

สามารถเป็นทรัพย์สินทุกประเภท เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ หรือแม้แต่นาฬิกา อย่างไรก็ตาม การซื้อขายทรัพย์สินบางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด

จุดเด่นของการขายฝาก

การขายฝากมีข้อดีที่สำคัญคือสิทธิการถือครองที่สามารถไถ่ถอนกลับมาเป็นของตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แม้ว่าจะขายฝากไปแล้ว นอกจากนี้ วงเงินที่เหมาะสมยังทำให้หาผู้ซื้อฝากได้ง่าย และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือลงประกาศขาย

รูปแบบของสัญญาขายฝาก

 • อสังหาริมทรัพย์: เช่น บ้าน ที่ดิน หรือขายฝากเรือกำปั่น เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป รวมถึงเรือนแพที่คนอยู่อาศัย และสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า โค
 • สังหาริมทรัพย์: ที่มีมูลค่า 500 บาทขึ้นไป ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือที่มีการลงชื่อของผู้ขายและผู้ซื้อ หรือต้องมีการวางมัดจำ หรือชำระหนี้บางส่วน หากไม่มีหลักฐานเหล่านี้ จะไม่สามารถฟ้องร้องให้ศาลบังคับใช้ได้

ขั้นตอนของสัญญาขายทั่วไป

 • ประกาศขาย: ตั้งราคาขายที่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ
 • แลกเปลี่ยน: ผู้ขายได้รับเงิน และผู้ซื้อได้รับโฉนด ทำสัญญาที่กรมที่ดิน และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ

ขั้นตอนของสัญญาขายฝาก

 • ประกาศขายฝาก: ผู้ต้องการขายฝากระบุระยะเวลาสัญญาที่จะไถ่ถอน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อฝาก
 • แลกเปลี่ยน: ผู้ขายฝากได้รับเงินสดทันทีหลังทำสัญญาที่กรมที่ดิน ผู้ซื้อฝากได้รับโฉนดค้ำประกัน
 • ครบกำหนดสัญญา: ผู้ขายฝากนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนพร้อมดอกเบี้ย ผู้ซื้อฝากคืนโฉนดให้ผู้ขายฝาก

องค์ประกอบของสัญญาขายฝาก

 • สถานที่ทำสัญญา
 • วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา
 • รายละเอียดของผู้ซื้อ
 • รายละเอียดของผู้ขาย
 • รายละเอียดของทรัพย์สินที่ขายฝาก
 • ราคาที่ตกลงกัน
 • ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ระยะเวลาที่สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้
 • วันที่พ้นกำหนดไถ่คืน
 • ราคาที่ผู้ขายจะต้องไถ่คืน
 • ลงชื่อผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน

สรุปสัญญาขายฝาก คืออะไร

สัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที คล้ายกับสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่มีข้อแตกต่างคือผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินกลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์