ขยายสัญญาขายฝาก เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อม

ผู้ขายฝากจะได้นับกรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืจะต้องไถ่ถอนในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อมสามารถ ขยายสัญญาขายฝากได้ไหม

Read More

การจำนองบ้าน รอขายได้ก็ค่อยไปไถ่

มาทำความรู้จักการจำนองบ้านไว้ และรอขายได้แล้วทำเงินมาไถ่ถอน ทำอย่างไรมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร Loan DD รวมมาให้ดูเป็นตัวอย่าง

Read More