ไถ่ถอนขายฝาก ก่อนกำหนด

Loan DD
ไถ่ถอนขายฝาก

ไถ่ถอนขายฝาก จำนอง ก่อนกำหนดได้หรือไม่

หากวันหนึ่งเราได้ทำการจำนองหรือขายฝากไปแล้ว และมีการกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน รวมถึงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือที่เรียกว่าสินไถ่ตามสัญญา หากเราพร้อมที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนด สามารถขอไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หรือไม่?

คำตอบคือ สามารถขอไถ่ถอนได้ แต่บางท่านอาจสงสัยว่า กฎหมายกำหนดระยะเวลาของสัญญาขายฝากว่าต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เกิน 10 ปี ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันใหม่

การไถ่ถอนขายฝากก่อนระยะเวลาที่ระบุในสัญญาขายฝาก

การไถ่ถอนขายฝากก่อนครบกำหนด สามารถทำได้ทุกเมื่อ ไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวันที่กำหนดในสัญญาขายฝาก สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 1-3 เดือน ผู้ขายฝากต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน รวมทั้งจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝากและค่าสินไถ่ หากผู้ขายฝากหรือลูกหนี้พร้อมและมีเอกสารและเงินครบถ้วนก็สามารถดำเนินการได้ทันที

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมการไถ่ถอนจำนองหรือขายฝาก ได้แก่:

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 • สัญญาขายฝาก
 • เงินสำหรับการไถ่ถอนตามสัญญา (เงินต้นพร้อมสินไถ่)

ค่าธรรมเนียมกรมที่ดินในการไถ่ถอนขายฝาก ประกอบด้วย:

 • ค่าธรรมเนียม 1% ของราคาประเมิน
 • ค่าไถ่ถอนโฉนดละ 50 บาท
 • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท

วิธีการขอไถ่ถอนในกรณีจำนอง:

 • นัดผู้รับจำนอง หากผู้รับจำนองไม่มาเอง สามารถส่งตัวแทนมาทำธุรกรรมแทนได้
 • ผู้จำนองเตรียมเอกสารหลักฐาน เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่กำหนด
 • ทำการไถ่ถอนจำนองตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน

วิธีการขอไถ่ถอนในกรณีขายฝาก:

 • นัดผู้รับซื้อฝาก (นายทุน) หากนายทุนไม่มาเอง สามารถส่งตัวแทนมาทำธุรกรรมแทนได้
 • ผู้ขายฝากเตรียมเอกสารหลักฐาน เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่กำหนด
 • ทำการไถ่ถอนขายฝากตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

การขอไถ่ถอนขายฝากที่ดินสามารถทำได้ 2 วิธี คือ:

1. การยื่นขอไถ่ถอน ณ สำนักงานที่ดินที่จดทะเบียนตั้งแต่แรก โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือผู้รับมอบอำนาจไปยื่นขอจดทะเบียนไถ่ถอน

2. การไปที่สำนักงานวางทรัพย์ เตรียมหลักฐานการจ่ายเงินต้นพร้อมสินไถ่ และเอกสารหลักฐาน โดยแนบสัญญาของผู้รับซื้อฝาก นายทุนต้องมีการเขียนข้อความสลักหลังและลายเซ็นตรงกับในสัญญาฉบับแรก จากนั้นผู้ขายฝากหรือลูกหนี้สามารถขอจดทะเบียนไถ่ถอนได้เอง

ข้อพึงระวังเมื่อถึงเวลาจะไถ่ถอนขายฝากแต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับซื้อฝากหรือนายทุนได้ควรทำอย่างไร?

ในบางกรณี ผู้รับซื้อฝากหรือนายทุนอาจไม่ยอมให้ไถ่ถอน เพราะต้องการทรัพย์สินของผู้ขายฝากหรือลูกหนี้ หรือบางครั้งผู้ขายฝากไม่สามารถติดต่อกับนายทุนได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ผู้ขายฝากไม่ต้องกังวล เพราะกฎหมายขายฝากได้ให้สิทธิ์ในการวางทรัพย์สินเป็นเงินสดกับสำนักงานวางทรัพย์หรือสำนักงานที่ดินที่ทำการจดทะเบียนสัญญาขายฝากไว้ตั้งแต่แรก พร้อมแจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการวางทรัพย์ไว้ นี่เป็นวิธีหนึ่งในการไถ่ถอนทรัพย์ได้

ดังนั้น ในการเลือกนายทุนหรือผู้รับซื้อฝากทรัพย์ ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ทีมงานมืออาชีพด้านขายฝาก-จำนอง มีความรวดเร็ว และให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ เช่น บริษัทที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ดี เช่น แลนด์ ฟอร์ โล่น โฉนดแลกเงิน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์