ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขายฝากอสังหาและภาษีธุรกิจเฉพาะ

Loan DD
ขายฝากอสังหา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขายฝากอสังหา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรแสตมป์

การขายฝากเป็นกระบวนการที่ผู้ขายฝากนำทรัพย์สินไปให้ผู้รับซื้อฝากโดยไม่มุ่งหากำไรหรือโดยเสน่หา เป็นการขายทรัพย์สินที่ถือเป็นการทำนิติกรรมในรูปแบบของการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 491 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิ์ในการถอนทรัพย์สินนั้นคืนจากผู้รับซื้อฝาก หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ซึ่งจะทำให้ผู้รับซื้อฝากได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดตามกฎหมายแล้ว

ดังนั้น การขายฝากต้องถือว่าเป็นการขายทรัพย์สินในรูปแบบของการทำนิติกรรม และผู้ขายฝากจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น การจดทะเบียนสิทธิ์และการนิติกรรมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สิน รวมถึงการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ดินอีกด้วย

การเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากมีดังนี้:

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา:

ผู้ขายฝากต้องนำเงินได้จากการขายฝากไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ โดยมีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นภาษีที่ผู้รับซื้อฝากมีหน้าที่หักไว้และนำส่งให้กรมสรรพากรตามมาตรา 50(5) ของประมวลรัษฎากร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ:

ผู้ขายฝากจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ขายฝากมีลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำกำไร หรือหากำไร ตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 342 พ.ศ. 2541 ซึ่งต้องเสียตามมาตรา 91/2(6) ของประมวลรัษฎากร

ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่ได้รับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตจากเงินภาษีที่ถูกหักไว้ ผู้ขายฝากสามารถเลือกที่จะไม่นำเงินได้จากการขายฝากมารวมคำนวณภาษีเงินได้ได้ตามมาตรา 48(4) ของประมวลรัษฎากร

สรุป ภาษีเกี่ยวกับการขายฝากต้องนำเงินได้จากการขายฝากไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นหรือไม่

ในกรณีการขายฝากที่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามกฎหมายที่ดินและภาษีเงินได้ ผู้ขายฝากจะต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการขายฝากไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นด้วย โดยไม่มีสิทธิเลือกที่จะเสียภาษีเฉพาะกับเงินได้จากการขายฝากเท่านั้น ซึ่งการนำไปรวมคำนวณจะสามารถทำได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศไทยและประมวลกฎหมายที่ดินที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คำตอบคือ ใช่ ภาษีเกี่ยวกับการขายฝากจะต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการขายฝากไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นที่มีตามกฎหมายที่ดินและภาษีเงินได้ของประเทศไทย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
ขายฝากคืออะไร แลนด์ฟอร์โลน
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์