ภาระจำยอม ยกเลิกได้ไหม

Loan DD
ภาระจำยอม ยกเลิกได้ไหม

“ภาระจำยอม” เป็นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีลักษณะเฉพาะเช่น ที่ดินตาบอดที่ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้ หรือที่ดินที่ต้องยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในที่ดินของตน ภาระจำยอมมีความหมายว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์บางอย่างบนที่ดิน อย่างไรก็ตามภาระจำยอมสามารถยกเลิกได้ โดยบางกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอยกเลิกภาระจำยอมได้ แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น ๆ

ความหมายของ “ภารยทรัพย์” และ “สามยทรัพย์”

“ภารยทรัพย์” (อ่านว่า พา-ระ-ยะ-ทรัพย์) คือ ภาระที่เจ้าของที่ดินต้องยอมรับให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์บนที่ดินของตน โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ได้รับค่าตอบแทน

“สามยทรัพย์” (อ่านว่า สา-มะ-ยะ-ทรัพย์) คือ การให้สิทธิ์ในที่ดินของตนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ โดยจะใช้เมื่อที่ดินได้รับการใช้สิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขที่ต้องยอมรับ

"ภาระจำยอม" หมายถึง

“ภาระจำยอม” หมายถึง การมีสิทธิหนึ่งที่ตัดทอนอำนาจในกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องรับผลกระทบบางอย่างที่สิทธิ์ของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่นเรียกว่า “สามยทรัพย์” เช่น การปลูกสร้างอาคาร ปิดบังแสงสว่าง ทางลม ของที่ดินข้างเคียง การเปิดทางเดินหรือทางน้ำ หรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาในที่ดินของตน ภาระจำยอมไม่อนุญาตให้เจ้าของที่ดินกระทำการใดๆ ที่จะขัดขวางสิทธิ์ของภาระจำยอม

สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของภารยทรัพย์มีดังนี้:

  • ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ประโยชน์ของภาระจำยอมลดลง
  • เจ้าของสามยทรัพย์ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงภารยทรัพย์
  • เจ้าของสามยทรัพย์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอม และต้องให้ภารยทรัพย์เสียหายน้อยที่สุด
  • หากความต้องการของเจ้าของสามยทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีผลต่อสิทธิของเจ้าของสามยทรัพย์ที่อาจทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นต่อภารยทรัพย์
  • เจ้าของภารยทรัพย์อาจขอย้ายไปส่วนอื่นได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อความสะดวกของเจ้าของสามยทรัพย์
  • หากมีการแบ่งแยกภารยทรัพย์ ส่วนใดไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าของส่วนนั้นสามารถขอพ้นจากภาระจำยอมได้
  • เมื่อสามยทรัพย์ถูกขายออกไป ภาระจำยอมจะติดตามไปด้วย ยกเว้นว่าจะได้มีการกำหนดไว้ในทางอื่น

การได้มาโดยนิติกรรมสัญญา

การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงระหว่างเจ้าของภารยทรัพย์กับเจ้าของสามยทรัพย์ว่าจะกำหนดระยะเวลาให้เท่าไร หากไม่ได้ระบุเวลาไว้ ภาระจำยอมจะถือว่ามีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีการยกเลิก และจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน หากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน การได้มานั้นจะไม่สามารถบังคับได้เว้นแต่ในฐานะเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น

ค่าทดแทน ของภาระจำยอม

ภาระจำยอมทางนิติกรรมไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีการชำระค่าทดแทนหรือไม่

การสิ้นไปแห่งภาระจำยอม

การสิ้นสุดของภาระจำยอม

หากทั้งภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์ถูกยุบเลิกทั้งหมด ภาระจำยอมก็จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ
เมื่อที่ดินมีเจ้าของเดียวกัน เจ้าของสามารถขอให้ยกเลิกการจดทะเบียนภาระจำยอมได้
หากไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ภาระจำยอมจะสิ้นสุด
การสิ้นสุดของภาระจำยอมหมายความถึงการสิ้นสุดประโยชน์ของสามยทรัพย์
เมื่อมีการยกเลิกทางกฎหมายที่กำหนดให้ภาระจำยอมสิ้นสุดระหว่างเจ้าของภารยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์

สรุป ภาระจำยอม ยกเลิกได้ไหม

การยกเลิกหรือเพิกถอนภาระจำยอมสามารถทำได้โดยมีข้อตกลงเช่นกันล่วงหน้าว่าจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ และหากไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ภาระจำยอมจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ และเมื่อที่ดินมีเจ้าของเดียวกันทั้งสองฝ่าย จึงสามารถขอเพิกถอนภาระจำยอมได้

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์