ย้ายมาขายฝากกับที่ใหม่ได้ไหม? หากติดขายฝากจำนองกับที่อื่น

Loan DD
ย้ายมาขายฝาก

ติดขายฝาก จำนองที่ดินกับที่อื่น ย้ายมาขายฝากกับที่ใหม่ได้ไหม?

หากลูกค้ามีความต้องการเงินเร่งด่วน และมีที่ดิน บ้าน หรือคอนโดที่ติดขายฝากหรือจำนองกับที่อื่นอยู่ จะสามารถย้ายมาขายฝากกับบริษัทได้หรือไม่?

ติดจำนอง

จำนองคือการที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินหรือทรัพย์สิน ไปจดทะเบียนกับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ บางคนอาจพบกับนายทุนนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงถึง 5% ต่อเดือนหรือมากกว่านั้น ทำให้มีความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์ได้ง่าย

ติดธนาคาร

การนำบ้าน ที่ดิน หรือคอนโดไปทำสัญญาจดจำนองกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน เพื่อทำสินเชื่อบ้าน ผ่อนบ้าน โครงการคอนโด หรือสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารเหล่านี้อยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การกู้ซื้อบ้านและผ่อนบ้านกับธนาคารอาจทำให้ภาระยอดหนี้เพิ่ม เช่น กู้ซื้อบ้านราคา 2 ล้าน ผ่อนมา 3 ปีแต่หนี้ยังไม่ลดเนื่องจากธนาคารจะนำเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดมาคิดรวมกัน อีกทั้งหนี้บัตรเครดิตที่ผ่อนจ่ายไม่สามารถสู้ดอกเบี้ยได้

ติดขายฝาก

ขายฝากคือสัญญาซื้อขายที่สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่าผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ เช่น การขายที่ดินโดยมีข้อตกลงว่า ผู้ขายสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กำหนด การขายฝากสามารถทำได้ทั้งแบบบุคคลหรือนิติบุคคลเช่นเดียวกับการจำนอง แต่บางครั้งอาจพบกับนายทุนนอกระบบที่ไม่โปร่งใส เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม และคิดดอกเบี้ยสูง

การมองหาช่องทางหาแหล่งเงินทุนใหม่ min

การมองหาช่องทางหาแหล่งเงินทุนใหม่

การมองหาช่องทางหาแหล่งเงินทุนใหม่ เพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต หรือหาบริษัทฯ ขายฝากใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่วนใหญ่จะมีความต้องการ คือ

  • ต้องการวงเงินเพิ่ม
  • แก้หนี้เสีย
  • ปิดหนี้ดอกเบี้ยนอกระบบ
  • เคลียร์เครดิตบูโร

ต้องการวงเงินเพิ่ม

ต้องการวงเงินเพิ่ม เพื่อนำเงินไปชำระหนี้จากความจำเป็นด้านต่าง ๆ เช่น หนี้จากบัตรเครดิต ความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ชำระหนี้อื่น ๆ หรือหนี้จากการกู้ธนาคาร จำเป็นต้องใช้เงินด่วน หรือบางคนใช้บัตรเครดิตกดเงินสด ทำให้เป็นหนี้ก้อนโต ต้องการเงินก้อนไปเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ หรือลงทุนธุรกิจเพิ่ม

แก้หนี้เสีย

หนี้เสีย หมายถึง หนี้ที่ไม่สร้างรายได้ หากผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกันหลายครั้งจะทำให้ถูกฟ้องร้องและธนาคารดำเนินคดีตามกฎหมาย การติดตามหนี้เสีย ทำให้ต้องมองหาเงินเพื่อปิดหนี้เสียอย่างเร่งด่วน

ปิดหนี้ดอกเบี้ยนอกระบบ

การทำการกู้ยืมกับนายทุนนอกระบบที่ไม่ถูกกฎหมาย มักเจอดอกเบี้ยสูง ทำให้การปลดหนี้ลำบาก จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่เงินต้นไม่ลดเลย การปิดหนี้ดอกเบี้ยนอกระบบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน

เคลียร์เครดิตบูโร

การเคลียร์เครดิตบูโร เพื่อยื่นกู้กับสถาบันการเงิน การติดเครดิตบูโรทำให้ไม่สามารถยื่นกู้กับธนาคารใหม่ได้ การเคลียร์หนี้สินให้ครบก่อน เพื่อยื่นกู้ใหม่กับสถาบันการเงินเป็นวิธีการฟื้นฟูเครดิตทางการเงิน

กรณีที่ไม่สามารถย้ายขายฝากได้

จะมีบางกรณีเช่น โฉนดที่ดินถูกอายัด ต้องรอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อน หรืออยู่ระหว่างคำสั่งศาล เจ้าของโฉนดเพิ่งเสียชีวิต หรือกรณีที่นายทุนเดิมไม่ยอมให้ปิดหนี้ตามเงื่อนไข หากต้องการย้ายขายฝากที่ใหม่ต้องดูว่ายอดที่ติดสูงเกินไปหรือไม่ หากสูงมากก็จะมีส่วนต่างที่มากขึ้น

ที่ Loan DD

เราแปลงโฉนดเป็นเงิน ช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย ขายฝากกับ Loan DD ไม่เช็คประวัติทางการเงิน ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ต้องใช้สลิปหรือเช็คประวัติการเงิน และไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่ต้องการยึดทรัพย์ นายทุนรับขายฝากที่ดินมีคุณภาพ มีความเป็นธรรม ต้องการดอกเบี้ยเป็นหลัก ไม่ต้องการยึดทรัพย์ ดำเนินสัญญาขายฝากถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักงานที่ดิน ประเมินราคาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแนะนำบริษัทประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.

สรุปคำถาม "ติดขายฝาก จำนองที่ดินกับที่อื่น ย้ายมาขายฝากกับที่ใหม่ได้ไหม?"

การติดขายฝากหรือจำนองที่ดินที่มีอยู่กับบริษัทหรือที่อื่น ๆ สามารถย้ายมาขายฝากกับบริษัทใหม่ได้ โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของทั้งสองบริษัท รวมถึงเงื่อนไขในสัญญาที่มีอยู่กับบริษัทเดิม เช่น การจำนองที่ดินหรือการขายฝาก และการยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่บริษัทใหม่นั้นตั้งไว้ การย้ายขายฝากที่ดินใหม่นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น โฉนดที่ดินและสัญญาขายฝากใหม่ที่มีการบันทึกเงื่อนไขให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันของท่านด้วย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์