ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร

Loan DD
ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร

ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร? “ครอบครองปรปักษ์” เป็นคำที่นักลงทุนควรระวังอย่างยิ่ง ยิ่งคุณมีที่ดินมาก การดูแลทรัพย์สินของคุณก็ยิ่งยุ่งยากขึ้น ต่อให้เก็บโฉนดที่ดินไว้อย่างดี แต่หากไม่มีเวลาไปดูแล วันหนึ่งอาจมีคนมาอ้างสิทธิในที่ดินของคุณ โดยบอกว่าที่ดินนี้ถูกครอบครองปรปักษ์จากการเข้ามาครอบครองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10 ปี

ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร? ตามข้อกำหนดกฎหมาย

การแย่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง หรือครอบครองปรปักษ์ เป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งในกรณีของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขที่ระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ดังนี้:

ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น:

 • ต้องครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่น

โดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ:

 • การครอบครองต้องกระทำอย่างสงบ ไม่แอบซ่อน และต้องเปิดเผยให้ทราบ โดยมีเจตนาเป็นเจ้าของ

ครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี:

 • ต้องครอบครองติดต่อกันโดยไม่ขาดช่วงเป็นเวลา 10 ปี (สำหรับสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาจะลดลงเหลือ 5 ปี)

การครอบครองปรปักษ์เป็นกระบวนการที่สามารถแย่งกรรมสิทธิ์จากเจ้าของเดิมได้หากครบตามเงื่อนไขดังกล่าว นักลงทุนจึงควรหมั่นตรวจสอบและดูแลที่ดินของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกอ้างสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ในอนาคต

เงื่อนไขการครอบครองปรปักษ์

เงื่อนไขในการครอบครองปรปักษ์

 • โฉนดที่ดินต้องเป็น น.ส.4 เท่านั้น
 • โฉนดที่ดินปัจจุบันเป็นชื่อของบุคคลอื่น
 • เจ้าของที่ดินไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ไล่ที่ หรือแสดงความเป็นเจ้าของ
 • ครอบครองโดยเปิดเผย โดยคนทั่วไปหรือบริเวณใกล้เคียงรับรู้
 • เข้ามาอยู่โดยไม่ใช่การเช่า, ขออยู่, มาอยู่แทนใคร หรือมีใครจ้างให้มาอยู่
 • พิสูจน์ได้ว่าครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี

วิธีป้องกันการครอบครองปรปักษ์

เพื่อป้องกันการครอบครองปรปักษ์ เจ้าของที่ดินควรหมั่นตรวจสอบทรัพย์สินหรือที่ดินของตน หากมีคนเข้ามาอยู่อาศัยหรือรุกล้ำ ให้ดำเนินการไล่และติดป้ายว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อให้คนรู้ว่าที่ดินนี้มีเจ้าของชัดเจน นอกจากนี้ควรเสียภาษีที่ดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืนยันว่าคุณยังเป็นผู้ถือครองที่ดินและทำธุรกรรมตลอดเวลา

หากโดนยึดด้วยเหตุนี้ ทำอย่างไรดี?

หากถูกยึดที่ดิน คุณต้องฟ้องขอกรรมสิทธิ์คืน โดยยื่นเรื่องภายใน 1 ปี นับจากผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ยื่นขอหรือจดโฉนดใหม่เป็นของตนเอง ศาลจะทำการไต่สวนเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใดสามารถแสดงสิทธิครอบครองในทรัพย์สินนั้นได้ดีกว่ากัน

รู้จักข้อกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ระบุว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี หรือถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นจะได้กรรมสิทธิ์

เดิมที กฎหมายมาตรานี้ถูกตราขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ ไม่ใช่สะสมที่ดินไว้เพื่อเป็นทรัพย์สิน ผู้ที่มีที่ดินจำนวนมากแต่ไม่ได้ดูแล ปล่อยให้รกร้าง หากมีผู้ที่ต้องการที่ดินเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยเจ้าของที่ดินไม่ได้สนใจไล่หรือท้วงใด ๆ ที่ดินนั้นจะถูกครอบครองปรปักษ์ได้

สรุป ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร?

ครอบครองปรปักษ์คืออะไร? คือการที่บุคคลอื่นเข้ามาครอบครองที่ดินที่มีโฉนด น.ส. 4 โดยเปิดเผยและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ พร้อมใช้ที่ดินทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี โดยในช่วงเวลานั้น เจ้าของที่ดินไม่ได้แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแต่อย่างใด บุคคลนั้นสามารถร้องต่อศาลเพื่อขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

วิธีป้องกันสำหรับเจ้าของที่ดิน:

 1. ตรวจสอบที่ดินอย่างสม่ำเสมอว่ามีบุคคลใดเข้ามาอาศัยหรือไม่
 2. หากพบผู้บุกรุก ให้ดำเนินการฟ้องขับไล่หรือล้อมรั้วที่ดิน
 3. ชำระภาษีที่ดินอย่างต่อเนื่อง
 4. หากพบว่ามีผู้เข้ามาครอบครองที่ดิน ต้องยื่นเรื่องฟ้องขอกรรมสิทธิ์คืนภายใน 1 ปี

การดูแลและป้องกันทรัพย์สินอย่างดีจะช่วยให้คุณรักษาสิทธิ์ในที่ดินของตนและป้องกันปัญหาครอบครองปรปักษ์ในอนาคต

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์