ขยายสัญญาขายฝาก เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อม

Loan DD
ขยายสัญญาขายฝาก

การทำขายฝากเป็นกระบวนการที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากยังมีสิทธิ์ใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นอยู่ ผู้ขายฝากสามารถรับกรรมสิทธิ์คืนได้โดยการไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อมจะทำอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้

ระยะเวลาในการไถ่ถอนสัญญาขายฝากกำหนดไว้อย่างไร?

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาในการไถ่ถอนคือ 10 ปี ส่วนสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาคือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาขายฝาก ข้อตกลงเหล่านี้ต้องระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกเริ่ม

ก่อนถึงวันครบกำหนดสัญญา ผู้รับซื้อฝากต้องส่งจดหมายแจ้งเตือนการครบกำหนดสัญญาในรูปแบบไปรษณีย์ตอบรับ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน หากผู้รับซื้อฝากส่งจดหมายก่อนเวลา หรือไม่ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือน ผู้ขายฝากจะได้สิทธิ์ในการขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา

ขยายสัญญาขายฝากได้หรือไม่?

การขยายสัญญาขายฝากขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก โดยสามารถขยายสัญญาได้ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาขายฝาก แต่ต้องไม่เกิน 10 ปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับซื้อฝากจะได้รับดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน

การต่อสัญญาขายฝากจะต้องทำที่สำนักงานที่ดิน โดยต้องมีทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากมาพบเจ้าหน้าที่ หากมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมา การทำสัญญาจะไม่มีผลตามกฎหมาย

ระยะเวลาในการไถ่ถอน

ข้อกำหนดการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

ผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนได้โดยการขอไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝากหรือภายในเวลาที่กฎหมายระบุ โดยผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากสามารถขยายเวลาขายฝากได้หลายครั้ง แต่เมื่อรวมระยะเวลาในการไถ่ถอนทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาขายฝาก

กรณีที่ไม่สามารถต่อสัญญาขายฝากได้และวิธีแก้ไข

กรณีที่ 1: ผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

เหตุผลที่ผู้ซื้อฝากไม่ยอมต่อสัญญาอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายฝากไม่ชำระดอกเบี้ยตามกำหนด หรือผู้ซื้อฝากเห็นโอกาสในการลงทุนที่ดีกว่า

กรณีที่ 2: ขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินครบ 10 ปีแล้ว

เมื่อระยะเวลาในการไถ่ถอนครบ 10 ปี ไม่สามารถขยายสัญญาได้อีก

แนวทางแก้ไขเมื่อไม่สามารถต่อสัญญาขายฝากได้

  • หาแหล่งเงินกู้ใหม่เพื่อไถ่ถอนทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญาขายฝาก
  • หานายทุนใหม่มารับซื้อฝากต่อจากนายทุนเดิม
  • หากไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้หรือนายทุนใหม่ได้ จะต้องขายที่ดินเพื่อนำเงินไปปิดสัญญาขายฝากและยังอาจได้รับส่วนต่างจากราคาที่ดิน

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำขายฝาก ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและพิจารณาว่าจะสามารถไถ่ถอนทรัพย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์