กฎหมายขายฝาก สรุป10 ประเด็นน่ารู้

Loan DD
สรุปประเด็นกฎหมายขายฝาก

สรุปประเด็นกฎหมายขายฝาก

การขายฝากคือการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับการจำนอง ผู้ขายฝากจะนำทรัพย์สินไปฝากไว้กับผู้ซื้อฝาก และหากผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่คืนทรัพย์สินได้ตามกำหนดเวลา ก็จะหมดสิทธิ์ในการไถ่คืนทันที

ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการขายฝาก

สัญญาต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อน

กฎหมายระบุว่าการทำสัญญาขายฝากและการแก้ไขข้อตกลงต้องมีรายละเอียดครบถ้วน และต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนจึงจะจดทะเบียนได้

ห้ามทำสัญญาขายฝากต่ำกว่า 1 ปี

กำหนดเวลาการไถ่ถอนต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี และสูงสุดไม่เกิน 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร

สินไถ่รวมดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 15% ต่อปี

เจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยรวมกับค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิน 15% ต่อปี หากทำเช่นนั้น ดอกเบี้ยทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะทันที

เจ้าหนี้ต้องแจ้งวันไถ่ถอนและจำนวนสินไถ่เป็นหนังสือก่อนกำหนดไถ่ถอน 3-6 เดือน

หากเจ้าหนี้ไม่แจ้ง จะถูกลงโทษ โดยถือว่ากำหนดไถ่ถอนหรือกำหนดชำระหนี้จะขยายออกไปอีก 6 เดือนโดยอัตโนมัติ

สามารถเลือกไถ่คืนที่ไหนก็ได้

ลูกหนี้มีสิทธิ์นำสินไถ่ไปวางที่สำนักงานที่ดินจังหวัดใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสำนักงานที่จดทะเบียนขายฝาก

ไถ่คืนล่วงหน้าได้และได้ลดดอกเบี้ย

สามารถชำระหนี้ล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดไถ่ถอน โดยได้สิทธิลดต้นลดดอก ค่าปรับต้องไม่เกิน 2% ของเงินต้น

ลูกหนี้มีสิทธิ์ใช้ที่ดินต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระหว่างการขายฝาก ผู้ขายฝากยังสามารถใช้ที่ดินทำเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปได้โดยไม่ต้องแบ่งรายได้หรือจ่ายค่าเช่าให้แก่เจ้าหนี้

กรณีไม่ไถ่ถอนลูกหนี้ยังมีสิทธิ์ในผลิตผลต่ออีก 6 เดือน

หากไม่สามารถไถ่คืนได้ ผู้ขายฝากยังมีสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดิน เพื่อเก็บหรือขนย้ายภายใน 6 เดือนหลังครบกำหนดไถ่ถอน

ให้ยกคดีขายฝากที่ดินถือเป็นคดีผู้บริโภค

กรณีเกิดปัญหาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มกับเจ้าหนี้ได้

กฎหมายบังคับใช้ครอบคลุมถึงสัญญาซื้อขายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

สัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขคล้ายกับการขายฝากให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝากตามกฎหมายใหม่นี้

สรุป กฎหมายขายฝาก

กฎหมายขายฝากมีความจำเป็นเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการทำธุรกรรมและการป้องกันการเกิดปัญหาทางกฎหมาย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์