รับซื้อฝากอสังหาฯกับการมอบอำนาจ

Loan DD
การมอบอำนาจรับซื้อฝากอสังหาฯ

การมอบอำนาจรับซื้อฝากอสังหาฯ กรณีไม่สะดวกไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดิน

ในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ไม่สะดวกไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดินในวันที่ทำการซื้อขายฝาก สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้

หนังสือมอบอำนาจที่ดินเป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของที่ดินทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้แทนไปดำเนินการแทน โดยการมอบอำนาจโอนที่ดินจะทำให้ผู้แทนมีสิทธิ์และอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าของในการดำเนินการ กรมที่ดินได้จัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ท.ด.21) เพื่อให้มีรายละเอียดชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งต้องเตรียมเอกสารดังนี้:

เอกสารที่ใช้สำหรับมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่:

 • หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

กรณีไถ่ถอนจากจำนอง ผู้มอบอำนาจจะต้องลงชื่อเหมือนกับเอกสารจำนองที่เคยทำไว้ ณ สำนักงานที่ดิน

ข้อควรระวังในการทำหนังสือมอบอำนาจที่ดิน:

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ตึก เรือน ให้ชัดเจน
 • ระบุเรื่องและอำนาจในการจัดการให้ชัดเจน เช่น ไถ่ถอนจำนอง ซื้อขาย เป็นต้น
 • ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมต้องระบุไว้ชัดเจน
 • ไม่กรอกข้อความให้ต่างลายมือ หากใช้พิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มควรพิมพ์ทั้งหมด ไม่ผสมการเขียนด้วยลายมือ
 • หากมีการขูดลบ เพิ่มเติม แก้ไข ขีดฆ่า ต้องระบุว่ามีกี่คำและผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง
 • ก่อนกรอกหรือพิมพ์ข้อความครบถ้วน อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเพื่อยืนยันว่าถูกต้องตามประสงค์แล้ว หรืออย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความ
 • ต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน หากผู้มีอำนาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยาน 2 คน โดยพยานต้องเซ็นชื่อ (ไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้)
 • สำหรับหนังสือมอบอำนาจที่ดินที่ทำในต่างประเทศ ควรให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือ Notary Public รับรองเอกสารด้วย

สรุป การมอบอำนาจรับซื้อฝากอสังหาฯ

การมอบอำนาจรับซื้อฝากอสังหาฯ ในกรณีที่ไม่สะดวกไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดินด้วยตนเอง สามารถทำได้โดยเตรียมเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) แล้วกรอกข้อมูลให้ชัดเจน โดยระบุเรื่องและอำนาจการจัดการ ห้ามกรอกข้อความต่างลายมือหรือในกระดาษเปล่า และต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่งหากมีการขีดฆ่าหรือแก้ไข ต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน หรือ 2 คนหากพิมพ์ลายนิ้วมือ สำหรับกรณีไถ่ถอนจำนอง ต้องลงลายมือชื่อให้ตรงกับเอกสารจำนอง 

 

464120 1 464119

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์