ที่ดินตาบอด จำนองขายฝากได้รึเปล่า

Loan DD
ที่ดินตาบอด จำนองขายฝาก

ที่ดินตาบอด จำนองขายฝาก ได้หรือไม่?

บางคนอาจกังวลไม่น้อย เพราะที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสู่สาธารณะ จะขายทิ้งก็กลัวได้ราคาไม่ดี จะสร้างที่อยู่อาศัยก็กลัวไม่มีทางออก แล้วหากต้องการจำนองหรือขายฝากจะทำได้หรือไม่? และมีวิธีใดที่สามารถทำได้บ้าง?

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 ที่ดินตาบอดคือที่ดินที่ถูกล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นจนไม่มีทางออกสู่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม กฎหมายอนุญาตให้เจ้าของที่ดินตาบอดสามารถทำทางผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะได้ โดยพิจารณาให้ที่ดินที่ล้อมอยู่เสียหายน้อยที่สุด

หากมีทางออกสู่ทางสาธารณะ แต่ทางนั้นเป็นสระ บ่อ บึง คลอง ทะเล หรือเป็นทางชั้น เจ้าของที่ดินตาบอดสามารถขอทางจำเป็นเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ แต่จะไม่สามารถขอทางผ่านไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ทางสาธารณะได้

ในการสร้างทางผ่าน เจ้าของที่ดินตาบอดต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ โดยค่าทดแทนนี้อาจเป็นเงินค่าเช่ารายเดือน รายปี หรือเป็นเงินก้อนตามที่ตกลงกันได้

ดังนั้น ที่ดินตาบอดสามารถจำนองหรือขายฝากได้ แต่ต้องพิจารณาการสร้างทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีการจ่ายค่าทดแทนให้เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่.

ที่ดินตาบอด

เงื่อนไขการขอใช้ทางผ่านไปสู่ทางสาธารณะสำหรับที่ดินตาบอดมีดังนี้:

  • เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล
  • วิธีการสร้างทางผ่านต้องเลือกให้เหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ที่ต้องการผ่าน
  • ทำให้ที่ดินที่ล้อมอยู่เสียหายน้อยที่สุด
  • ผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องผ่านต้องชดเชยค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมรอบ
  • หากการเจรจาล้มเหลว เจ้าของที่ดินตาบอดสามารถฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นออกสู่ทางสาธารณะได้

ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดิน

คือเมื่อทางจำเป็นเกิดขึ้นจากที่ดินเดียวกัน หลังจากที่ได้ทำการแบ่งแยกหรือขายให้กับลูกหลานแล้ว และไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นสามารถเรียกร้องทางจำเป็นได้เฉพาะในที่ดินที่ได้แบ่งแยก โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ทางภาระจำยอมหมายถึง

ทางภาระจำยอมหมายถึงทางที่เจ้าของที่ดินได้รับสิทธิ์ผ่านที่ดินแปลงอื่นเพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะหรือไปยังสถานที่อื่นได้

การได้สิทธิทางภาระจำยอม เกิดจากเหตุ 2 ประการ

  • การได้มาโดยอายุความ: เป็นการใช้ทางนั้นอย่างเปิดเผยเป็นระยะเวลา 10 ปีโดยไม่มีใครคัดค้าน และมีความตั้งใจที่จะมีสิทธิในการใช้ทางนั้น

  • การได้มาโดยทางนิติกรรม: เป็นการทำข้อตกลงกับเจ้าของที่ดินเพื่อใช้ทาง อาจมีการชำระค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

สรุป ที่ดินตาบอด จำนองขายฝากได้รึเปล่า

สรุปว่า ที่ดินตาบอดจะได้รับการจำนองหรือขายฝากได้หรือไม่ เนื่องจากที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ส่วนใหญ่จึงมีโอกาสต่ำที่จะมีผู้รับจำนองหรือขายฝาก ถ้าหากต้องการรับโดยอาจจะต้องมีโอกาสที่จะสร้างทางเข้าได้

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์