ขยายสัญญาขายฝาก เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อม

ผู้ขายฝากจะได้นับกรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืจะต้องไถ่ถอนในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อมสามารถ ขยายสัญญาขายฝากได้ไหม

Read More